sobota, 18 września 2021

Powiat Grajewski

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

 

Grajewo, 15.07.2021 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE DAROWIZNY

Wykaz został sporządzony zgodnie z Zarządzeniem nr 94/2021 Wojewody Podlaskiego
z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody
na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Grajewo

 

Lp.

Opis nieruchomości

Nr działki

Powierzchnia działki (ha)

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości                  i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości (zł)

Koszty dokumentacji (akty notarialne, wpisy wieczystoksięgowe) (zł)

Forma zbycia

uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

obręb Sojczyn Borowy

gm. Grajewo

641

0,0487

LM1G/00044093/3

drogi

2 435,00

koszty notarialne
i wieczystoksięgowe

darowizna

-

2

obręb Sojczyn Borowy

gm. Grajewo

644/1

0,0116

LM1G/00044093/3

drogi

580,00

koszty notarialne
i wieczystoksięgowe

darowizna

-

 

 


Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 21 lipca 2021 r. do dnia 11 sierpnia 2021 r. do wiadomości publicznej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie.

Informacji o nieruchomościach przeznaczonych do zbycia udziela Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, pokój nr 8, tel. 86 273 84 82. Osoby fizyczne i prawne, którym zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów lub jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą mogą złożyć wniosek o jej nabycie do Starosty Grajewskiego w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

czwartek, 16 września 2021

Poprawa odwodnienia w m. Glinki

środa, 15 września 2021

Uroczystości Osowe Grzędy 2021

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.