środa, 22 września 2021

Powiat Grajewski

Ogłoszenie

Ogłoszenie Starosty Grajewskiego

 

    Zawiadamia się, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B w pokoju Nr 30 (II piętro) w terminie od 26 lipca 2021 r. do  13 sierpnia 2021 r. (tj. 15 dni roboczych) w godzinach od 900 do 1500, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków 28 obrębów położonych w gminie Szczuczyn: Bęćkowo, Brzeźno, Bzury, Chojnowo, Czarnowo, Czarnówek, Danowo, Dołęgi, Gutki, Jambrzyki, Koniecki Małe, Kurki, Lipnik, Mazewo, Milewo, Niećkowo, Niedźwiadna, Niedźwiedzkie, Obrytki, Rakowo, Skaje, Sokoły, Guty, Świdry-Awissa, Tarachy, Wólka, Zacieczki, Załuski oraz  40 obrębów położonych w gminie Grajewo: Białaszewo, Białogrądy, Boczki-Świdrowo, Brzozowo, Brzozowa Wólka, Chojnówek, Ciemnoszyje, Cyprki, Danówek, Dybła, Flesze, Gackie, Godlewo, Grozimy, Kacprowo, Kapice, Koty-Rybno, Lipińskie,  Łękowo, Łojki, Łosewo, Mareckie, Mierucie, Modzele, Okół, Pieniążki, Popowo, Przechody, Ruda, Sienickie, Sikora, Sojczyn Borowy, Sojczyn Grądowy, Sojczynek, Szymany, Toczyłowo, Wierzbowo, Wojewodzin, Zaborowo, Łamane Grądy.

    Dokumentacja została opracowana na podstawie art. 4 ust. 1a pkt 2 i art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.   w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r. poz. 393). 

    Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

    Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

 

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.