XXV sesja Rady Miasta Grajewo

aktualizacja: 2020-10-23 11:05:23     nr wiadomości: 43785     przeczytano: 2441     Ilość komentarzy komentarze: 0

28 października 2020 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się XXV sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali widowiskowej rajewskiego Centrum Kultury.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w tych posiedzeniach ze względów bezpieczeństwa.

Informuje się również, że po uzgodnieniach z Burmistrzem Miasta Grajewo, Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych jak również Prezesi Spółek nie wezmą udziału w obradach sesji Rady Miasta.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad XXV Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez jednostki oświatowe w roku szkolnym 2019/2020.
 5. Informacje w sprawie wyników analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. nadania nazwy ulicy;
  2. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu "Współzarządzanie procesem rewitalizacji Miasta Grajewo -  model inspirowany rozwiązaniami włoskimi z Turynu";
  3. wyrażenia opinii dotyczącej Kompletnej Propozycji pn. „Grajewo – miasto efektywnie zarządzane i przyjazne mieszkańcom” wraz z załącznikami;
  4. przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Grajewo na lata 2021-2025”;
  5. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 r.;
  6. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2020-2036.
 7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 8. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
 9. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miasta Grajewo.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie XXV Sesji Rady Miasta

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.