XXVIII sesja Rady Miasta Grajewo

aktualizacja: 2021-01-21 13:11:10     nr wiadomości: 44631     przeczytano: 1016     Ilość komentarzy komentarze: 0

Dnia 27 stycznia 2021 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się XXVIII sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali widowiskowej Grajewskiego Centrum Kultury.


W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w tych posiedzeniach ze względów bezpieczeństwa.

Po uzgodnieniach z Burmistrzem Miasta Grajewo, Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych jak również Prezesi Spółek nie wezmą udziału w obradach sesji Rady Miasta.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad XXVIII Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
 4. Podsumowanie obchodów 480. rocznicy nadania praw miejskich Grajewu.
 5. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miasta Grajewo za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;
  2. określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokalu mieszkalnego;
  3. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Grajewo w 2021 roku”;
  4. planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na 2021 r.;
  5. planu pracy Komisji Budżetu Rady Miasta na 2021 r.;
  6. planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta na 2021 r.;
  7. planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta na 2021 r.;
  8. planu pracy Rady Miasta na 2021 r.;
  9. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2021 r.;
  10. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2021-2036;
  11. przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości;
  12. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielonej Centrum Integracji Społecznej w Grajewie w 2021 r.;
  13. określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta.
 7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 8. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
 9. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miasta Grajewo.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie XXVIII Sesji Rady Miasta

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.