Wieści z SP w Białaszewie

aktualizacja: 2020-12-30 20:41:55     nr wiadomości: 44436     przeczytano: 1419     Ilość komentarzy komentarze: 0

Dobiega koniec projektu pn. „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Białaszewie” dotyczył realizacji zajęć dydaktycznych dla 60 uczniów oraz szkolenia dla 13 nauczycieli placówki.

W ramach przedsięwzięcia  w ciągu jednego roku szkolnego  odbywały się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (matematyka), rozwijające zainteresowania uczniów (przyrodniczo-matematyczne, podstawy programowania).  Wsparciem objęci  zostali  także nauczyciele - uczestniczyli w szkoleniach z zakresu programowania oraz obsługi tablicy interaktywnej i innych urządzeń mobilnych. Dodatkowo wyposażone zostały szkolne pracownie: pracownia TIK oraz przyrodnicza.

Wartość projektu wyniosła 76 637,50 zł. Na jego realizację uzyskano dofinansowanie w kwocie 72 637,50 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.