Szczuczyńska wieczerza wigilijna

aktualizacja: 2019-12-22 20:08:44     nr wiadomości: 41099     przeczytano: 3310     Ilość komentarzy komentarze: 5

MIEJSKO-GMINNA WIECZERZA WIGILIJNA W SZCZUCZYNIE ‘2019             

        Chrześcijańskie oczekiwanie na spotkanie z Panem, zaowocowało w Szczuczynie jubileuszem 10-lecia wigilijnego zgromadzenia, integrującego mieszkańców gminy. Przedświąteczna uroczystość pozwala co roku na przeżywanie magicznej atmosfery Nocy Narodzenia. Podczas metafizycznych przeżyć w wieczór wigilijny, wypatrywanie mitycznej gwiazdki i celebracja obrzędu, nieodwracalnie wrosła w szczuczyńskie kanony. Wigilia jest chwilą dzielenia oraz spożycia opłatka z uczestnikami i wzajemnego składania życzeń. Jest to szacunek do obyczaju wynikającego z wiary, który wnosi emocjonalną więź, chęć pojednania i wzajemnego przebaczania. W wyborach 21.11.2010 Artur Kuczyński uzyskał pierwsze miejsce i 1.12.2010 roku objął stanowisko burmistrza Szczuczyna. Wkrótce, bo już 18.12.2010 r., po raz pierwszy powitał biesiadników zebranych przy wigilijnym stole w restauracji „Birawit” przy ul.  Łomżyńskiej 24. Tajemnicą długoletniego autorytetu tej władzy jest dobry przykład, tworzenie więzi ze wspólnotą, troska o potrzebujących i umiejętność ocierania ich łez. Dzięki trwale kultywowanym, lokalnym zwyczajom, w czwartek 19.12.2019 roku o godz. 18.00 odbyło się spotkanie wigilijne burmistrza z mieszkańcami miasta i gminy. Uroczystość miała miejsce w przekazanej do użytku (27.11.2010) przez byłego burmistrza Waldemara Szczesnego hali sportowo-widowiskowej przy ul. Nadstawnej. Organizatorem wieczerzy był Burmistrz Artur Kuczyński i Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Małgorzata Karwowska, których wytyczne zrealizowali nauczyciele, pracownicy administracyjni, uczniowie i pracownicy gminy.   

   

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI WIGILIJNEJ ‘2019        

  Dyrektor ZS-P Małgorzata Karwowska, w poczuciu wiarygodnej empatii, ogólnie powitała uczestników, a meldując burmistrzowi o wykonaniu zadania, przekazała mu głos słowami: „Panie Burmistrzu oddaję Panu głos, żeby Pan poprowadził nas w magiczną krainę Bożego Narodzenia”.  W odpowiedzi Burmistrz powitał i podziękował Pani dyrektor M. Karwowskiej za przygotowanie występów i konsumpcji do uroczystości wigilijnej.          

     Podczas wieczerzy w imieniu własnym, rady miasta, pracowników urzędu i mieszkańców Burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński powitał zaproszonych Gości. W spotkaniu udział wzięli:   

 Monika Stefańska - dyr. biura posła Kazimierza Gwiazdowskiego, starosta powiatu grajewskiego – Waldemar Remfeld, ks. dziekan Jacek Majkowski, przewodniczący rady powiatu –Grzegorz Gardocki, radni rady powiatu grajewskiego–Jolanta Budzińska i Janusz Marcinkiewicz, przewodniczący rady miejskiej Szczuczyna–Tomasz Mioduszewski z radnymi i sołtysami, dyr. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie – Małgorzata Karwowska oraz Ewa Grunwald i Irena Markowska z-cy dyrektora, dyr. Zespołu Szkół w Niećkowie –Dariusz Koniecko, dyr. Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej– Krzysztof Grunwald, kierownik Posterunku Policji w Szczuczynie –Andrzej Bargłowski, dyrektor ZPOZ w Grajewie –Bogdan Chorosz, z-ca Powiatowego Komendanta PSP–Arkadiusz Lichota, notariusz–Jerzy Kruszyński, przedstawiciel WORD w Łomży–Jan Liberacki, dyr. BCK w Szczuczynie–Janusz Siemion, pracownicy UM, redaktor naczelny Szczuczyńskich Wieści–Stanisław Orłowski, nauczyciele, uczniowie, strażacy, żołnierze WOT.     

Tegoroczne miejsko-gminne spotkanie wigilijne miało wyjątkową oprawę dzięki ogromnej ilości uczestników i rozśpiewanym uczniom. Na szkolnej scenie prezentowały się lokalne i ościenne talenty ze Szczuczyna, Wąsosza, Grabowa i Prostek: Natalia Kozikowska, Piotr Żebrowski, Nikola Sienkiewicz i Nikola Kondratowicz. W części artystycznej wystąpili przedstawiciele klasy III a, w układzie tanecznym do kolędy "Cicha noc" pod kierunkiem wychowawczyni Teresy Galińskiej. 

W tradycję Świąt Bożego Narodzenia wpisana jest jasełka, którą przedstawili wychowankowie Pani Elżbiety Bogdan z klasy V b, przy współpracy scenicznej Cecylii Poredy i Edyty Skrodzkiej. 

W koncercie kolęd przy akompaniamencie i wsparciu lokalnego organisty Grzegorza Szmyglewskiego, wystąpili uczniowie klasy V a, których przygotowała   Pani Renata Sulimowicz.

Przekaz sceniczny zachęcał do refleksji nad świętami oraz ich roli w naszym życiu. Święta to nie tylko pachnące choinki i kolorowe lampki, to przede wszystkim zaduma nad dobrą drogą, z której coraz częściej zbacza współczesny człowiek.    

Dużo serca w realizowany program włożyli aktorzy, za co otrzymali oklaski wyrażające zadowolenie gości. Przy okazji inscenizacji uczniowie ujawnili uzdolnienia, które w zadumę wprawiły widzów w różnym wieku. Występy stanowiły preludium do spotkania opłatkowego w kontekście świąt w całej gminie.   

Na niezwykłym, bo wigilijnym spotkaniu nie zabrakło szczerych życzeń osobistych, ciepłych słów i wzajemnych, miłych gestów i uznania ludzkiej pracy. Aktywność wielu osób na rzecz rozwoju środowiska została doceniona przez Burmistrza Szczuczyna i wyróżniona upominkami w postaci panoramy Szczuczyna z dedykacją. Burmistrz wręczył upominek obecnym, a innych zachęca do odbioru: dyr. ZS w Niećkowie−Dariusz Koniecko, kier. Posterunku Policji w Szczuczynie −aspirant sztabowy Andrzej Bargłowski, nauczycielka−Maria Jaworowska, Adam i Danuta Rogowscy, Monika Metelska − w. Brzeźno, Beata Ramotowska −w. Danowo, Elżbieta Kryszczyńska− w. Dołęgi, Dorota Chojnowska – w. Lipnik i Anna Berć – w. Niedźwiadna.       

     W przemówieniach głos zabrał Starosta Grajewski – Waldemar Remfeld: „(…) z nami jest mały Jezus. Niech On państwu błogosławi, rodzinom, bliskim i przyniesie wiele radości na rok 2020 i lata kolejne”.    

      − Przewodniczący Rady Powiatu−Grzegorz Gardocki mówił: „Dziękuję za zaproszenie w miejsce, do którego z przyjemnością od wielu lat przyjeżdżam/my – dodał Starosta/. Patrząc na wpisy Pana Burmistrza   na Facebooku, czuję się, że jestem u siebie. Życzę wszystkiego dobrego z okazji Świąt B.N. i Nowego Roku.  Panu Burmistrzowi życzę realizacji naszych wspólnych marzeń, bo mamy ich wiele (…)”.   

− W imieniu posła Kazimierza Gwiazdowskiego słowa zachwytu organizacją Wieczerzy wyraziła dyr. biura Monika Stefańska. Złożyła życzenia spokojnych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku.   

− Życzenia złożył Tomasz Mioduszewski, po którym głos zabrał burmistrz Artur Kuczyński: „Życzę Państwu oby rok 2020 był niezapomniany, żeby za rok mieli Państwo co wspominać. Proszę Was, wyjdźcie z cienia, zaangażujcie się w miasto i w swoją społeczność. Żeby ten 2020 rok był Waszym rokiem, żebyście na jego końcu odczuli osobistą satysfakcję.  Wszystkiego dobrego”.  

− Dziekan dekanatu szczuczyńskiego, proboszcz parafii – ks. kan. Jacek Majkowski modlił się klasycznymi słowami: „W tej uroczystej chwili wychwalamy Boga, naszego Ojca, za Świętą Noc, którą teraz wspominamy, a w której Jednorodzony Jego Syn, Jezus Chrystus, narodził się z Maryi, aby być Bogiem z nami. (…) Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się łamać i - zwyczajem ojców naszych - składać sobie wzajemne życzenia świąteczne. Panie, Ty sam nauczyłeś nas tego, aby w znaku przełamania się chlebem, dzielić się z innymi, a zwłaszcza z potrzebującymi, miłością, życzliwością i pokojem. Obdarz więc nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili Ojcowską, Twą dobroć. Przez Chrystusa Pana naszego. Ojcze Nasz”.     

Po czym, proboszcz zgłębił myśli i modlił się słowami:” Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc, kiedy wspominamy pamiątkę Wcielenia Twojego Syna dla naszego zbawienia, zajaśniała blaskiem Twej światłości (…). Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się dzielić (…)”.    

 − Zapraszam do wspólnego przełamania się opłatkiem i częstowania się świątecznymi przysmakami. Pamiętajcie, żeby przy wyjściu zabrać ze sobą gazetę Szczuczyńskie Wieści i pamiątkowy kalendarz na rok 2020 – powiedział burmistrz Artur Kuczyński.  

Uczestnicy katolickiej wieczerzy łamali się opłatkiem i składali wzajemne życzenia. Biesiadnicy dzielili się opłatkiem z wyjątkowymi gośćmi, pośród których byli parlamentarzyści związani z Ziemią Szczuczyńską. Wzruszająca radość przeplatana szacunkiem, dopieszczana była spontanicznymi pocałunkami, a nawet emocjonalnymi łzami. Życzono przede wszystkim zdrowia, miłości Bożej i spełnienia pokładanych nadziei. Po złożeniu życzeń, przystąpiono do konsumpcji wigilijnych potraw. Na biesiadników oczekiwały na stole: śledzie w oleju, śledzie z cebulką, łazanki z makiem, kapusta z grzybami, ryby (karp), ciasta, kompot owocowy i inne napoje. Degustacja przebiegała bardzo sprawnie, co potwierdziło, że potrawy były smacznie przygotowane.     

To duży zaszczyt, być dzisiaj z Wami w Szczuczynie. Zbliża się Boże Narodzenie, najpiękniejsze ze świąt, podczas których przebywać będziemy z rodzinami. Rodzina, to najcenniejsza wartość dla jej samej, Polski, Europy i Świata. Zgromadzeni przy wigilijnym stole, rozmawiamy o istocie święta, o sprawach rodzinnych i o naszym kraju.  Mamy odwagę przepraszać i wybaczać za przypadkowe a czasem celowe przewinienia i wspólnie marzyć o przyszłości. Życzę dla Gości, ich rodzin i dla Pana Redaktora dużo zdrowia, bezpieczeństwa, miłości i szacunku. Pamiętajmy, że łączy nas Polska oaza szczęśliwości, którą uwielbiamy – mówił miły Pan z Grajewa.   

WIGILIJNE EWOLUCJE  

Polska to kraj nastawiony na życie rodzinne, dlatego Wigilia Bożego Narodzenia, dzień, wieczór i wyjątkowa noc wpisują się w rodzime zwyczaje i tradycje.  

W liturgii Kościoła wigilijna magia jest dniem modlitewnego i refleksyjnego przeżywania, przygotowującego do wielkiej uroczystości. Urok sianka na stole przykrytego białym obrusem symbolizuje miejsce narodzenia Pana Jezusa a biały obrus stanowi symbol ołtarza. Okres Bożego Narodzenia jest dla wszystkich chrześcijan wyczekiwaniem na przełomowe wydarzenie. Choć każdy kraj posiada nieco odmienne tradycje i symbole w celebracji świąt, to jednak w Polsce Boże Narodzenie posiada szczególnie humanitarny charakter jego przeżywania. Ma to ścisły związek z narodzeniem i czcią Jezusa Chrystusa i Jego Rodziną, która jest wzorcem dla wspólnoty naszych – polskich rodzin. Łamanie się wzbogaconym bielą opłatkiem jest tradycją polskiego narodu, która wpisała się w nasze życie; sztukę, malarstwo i w literaturę piękną. Henryk Sienkiewicz w Potopie, kiedy 364 lata temu (18.11.1655 r.) Szwedzi rozpoczęli oblężenie klasztoru, sugerował o. Kordeckiemu przesłanie z Jasnej Góry, w bożonarodzeniowym podarunku paczki opłatków dla Szwedów. Szwedzi w nocy z 26/27 grudnia odstąpili od oblężenia klasztoru.  

W życiu człowieka nieustannie zachodzą społeczne przemiany, dlatego i świąteczne obyczaje systematycznie ewoluują. Opłatek i szopka są jednak dalej podstawowym atrybutem świąt. Dziś każdy z nas czerpiąc z tradycji różnych regionów i narodów obchodzi okres Bożego Narodzenia na swój sposób. Powinniśmy jednak pamiętać o katolickich korzeniach i starać się przenieść dla nowych pokoleń oryginalne zwyczaje i nieskażoną ewangeliczną wiarę.   

 

ZAKOŃCZENIE    

 

Spotkanie sfinansowane środkami gminy Szczuczyn, trwało do godziny dwudziestej.  

Katolicka linia opłatkowa, za którą idą wzruszenia mieszkańców, budzi szacunek dla wiernych i chwałę dla Boga, a choć drogę kultu religijnego wskazuje światłość, to utrzymanie się na niej jest sztuką. Oby bogata tradycja wigilijnego stołu i opłatka żyła w naszych sercach przez długie lata, a na polskiej, suwerennej ziemi była przekazywana pragnącym jej – kolejnym pokoleniom.  

Łamiąc się opłatkiem, życzę wyjątkowej, rodzinnej wieczerzy wigilijnej oraz wesołych Świąt Bożego Narodzenia! W przepięknej metaforze zimowych świąt życzę jednocześnie coraz dłuższego dnia i aktywniej świecącego nam słońca!  Czytelnikom profesjonalnego portalu e-Grajewo.pl, stale wypełnionego wartościową treścią oraz gazety Szczuczyńskie Wieści − życzę zdrowia i szacunku.

Oby enigmatyczny Rok 2020 był lepszy od lat minionych – które przejęła historia.     

 

WIGILIJNE SPOTKANIE 

 

W tę Noc – w moje oczy spójrz bracie i siostro,

Jak w niebo pokryte gwiazdami miłości,

A jeśli na co dzień dokuczam zbyt ostro,

Dziś do przeproszenia przejawiam skłonności.

 

Stanisław Orłowski

 

                                                                      Tekst, foto i film: Stanisław Orłowski

GALERIA ZDJĘĆ 

Film” Opłatek Wigilijny w Szczuczynie”:  https://youtu.be/UTdR58eGkrE

   

... Henryk Sienkiewicz w Potopie, kiedy 364 lata temu (18.11.1655 r.) Szwedzi rozpoczęli oblężenie klasztoru, sugerował o. Kordeckiemu przesłanie z Jasnej Góry, w bożonarodzeniowym podarunku paczki opłatków dla Szwedów. Szwedzi w nocy z 26/27 grudnia odstąpili od oblężenia klasztoru... Dla pokrzepienia narodu. Ale kiedy żył Kordecki a kiedy Sienkiewicz? A Szwedzi są wyznania - jak ja się orientuję to Luterański - co jest Kościołem Szwecji jako kościół państwowy. Sugerował...
Napisał: Sugerował dodano: 2019-12-23 10:11:27

Jasełka to rzeczownik odmieniajacy się tylko w liczbie mnogiej. Te jasełka, nie - ta jasełka.
Napisał: grajewiak dodano: 2019-12-23 22:48:18

Bardzo pięknie i dokładnie Pan przedstawił Wigilijne Spotkanie w Szczuczynie.Ci co nie mogli w nim uczestniczyć mieli dokładny opis uroczystości .Myślę ,że cieszą się i Ci ,którzy są poza granicami kraju.Jak zwykle świetnie i obiektywnie Pan to przedstawił. Pozdrawiam bardzo serdecznie.
Napisał: K.G. dodano: 2019-12-23 23:51:06

do grajewiak, ale się wysiliłeś swoim postem. Co chciałeś pokazać ,że jesteś polonistą i sprawdzałeś prawidłowość odmiany rzeczowników.? Autor przedstawił ,Miejsko -Gminną Wieczerze Wigilijną 2019 r w Szczuczynie .Opis piękny ,zgodny z prawda i kto nie mógł być obecny z miła chęcią przeczytał.Jednak znalazł się ktoś kto szukał odmiany rzeczowników. Wcale nie potrzebny wysiłek.
Napisał: Szczuczyniak dodano: 2019-12-29 00:53:55

To jest, jak zwykle, piękna informacja historyczna dla przyszłych pokoleń, a nie zwykła notatka co się gdzieś stało. Podziwiam /nie zazdroszczę / i cieszę się, że tak od lat dzieje się na ulubionym Portalu e-Grajewo w moim rodzinnym mieście.
Napisał: Karlsruhe dodano: 2020-01-09 13:58:01

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.