Szczuczyn uczcił Niepodległą

aktualizacja: 2019-11-13 22:46:47     nr wiadomości: 40724     przeczytano: 6678     Ilość komentarzy komentarze: 2

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W SZCZUCZYNIE ‘2019 

W 101. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, w poniedziałek 11.11.2019 r. o godz. 11.00, w kościele pw. Imienia NMP w Szczuczynie, odbyła się Msza Św. za Ojczyznę.  

Po mszy nastąpił przemarsz pododdziałów mundurowych i gości ulicami miasta: Szpitalną, Łomżyńską, Placem Tysiąclecia (Państwa Polskiego) i Kościelną w jej najszersze miejsce przed kościołem. Miejsce to, w którym do roku 1939 był plac uroczystościowo-apelowy, od 11 listopada 2018 r. z tablicy pamiątkowej przemawia przez łzy i dumę płynącą z epitafijnej inskrypcji: „Tym, którzy poświęcili swoje życie i zdrowie dla wolnej, niepodległej oraz suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, hołd składają mieszkańcy miasta i gminy Szczuczyn. (Szczuczyn, 11.11.2018 r.)”.    

Tu, ze świadkiem historii w postaci cokołu z metalowym krzyżem z 1892 roku, odbyła się uroczystość manifestująca postawy patriotyczne, na którą mieszkańców i gości zaprosił Burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński i Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Mioduszewski.  

Msza św., marsz przed płytę pamiątkową przywracającą bohaterów do chwały, apel poległych za Ojczyznę, złożenie wiązanek i żołnierska grochówka były najważniejszymi punktami programu obchodów kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.    

  

SERWIS INFORMACYJNY Z UROCZYSTOŚCI    

 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości zainaugurowała Msza święta w intencji Ojczyzny, którą odprawił i jak zwykle rozważne, pasterskie słowo wygłosił dziekan dekanatu szczuczyńskiego, proboszcz parafii – ks. kan. Jacek Majkowski.     

Przy dźwiękach Orkiestry Dętej OSP w Szczuczynie pod batutą Roberta Świderskiego, odśpiewano polską, patriotyczną pieśń wyrażającą uczucia i zbiorową jedność – hymn narodowy.    

 Burmistrz w słowach pełnych powagi powiedział do zebranych: „W tak wyjątkowym dniu, staję tu w imieniu pamięci. Pamięci, która przywodzi nas 11 listopada, aby uczcić rocznicę odzyskania Niepodległości (…). Proszę ks. proboszcza o modlitwę, o słowo kierowane do nas. Proszę o modlitwę za Ojczyznę”.       

Ks. J. Majkowski w słowie do wiernych odniósł się do bohaterstwa dawnych dni mówiąc:

”Dzisiaj wspominamy zapał garstki młodych ochotników, którzy w 1914 r. poszli na wojnę przeciwko trzem imperiom, aby walczyć o wolność państwa, którego od kilku pokoleń nie było na mapie, o którym świat nie pamiętał i nie chciał pamiętać! Co gorsze – większość Polaków przestała pamiętać. Patriotyzm młodych, ofiara, przelana krew dały Polsce szansę na niepodległość. Suwerenność należało wywalczyć na polach bitew i w zaciszu gabinetów dyplomatycznych…”.     

Po nabożeństwie uformował się pochód prowadzony przez orkiestrę OSP i poczty sztandarowe. Pod czułym okiem medialnych fleszy maszerowali: parlamentarzyści, władze samorządowe gminy i powiatu, wojsko, dyrekcje szkół, kierownictwa jednostek, organizacje kombatanckie, sołtysi i mieszkańcy, aby zatrzymać się – przed tablicą pamiątkową. Tu z udziałem orkiestry grającej hymn narodowy, asysta honorowa wciągnęła na maszt flagę państwową RP. 

Po ceremonii religijnej rozpoczęła się druga część uroczystości o charakterze patriotycznym.   

Gospodarz Miasta i Gminy, Burmistrz Artur Kuczyński miłymi słowami powitał przyjaźnie gości: księży Parafii Szczuczyn, posła na Sejm RP–Kazimierza Gwiazdowskiego, poczty sztandarowe, przedstawicieli służb mundurowych z OSP w Bęćkowie, Brzeźniu, Bzurach, Danowie, Niećkowie, Niedźwiadnej i Szczuczynie, żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z 13 Batalionu Lekkiej Piechoty w Łomży, członków Koła Łowieckiego „Ponowa” w Szczuczynie, Mundurową Klasę Policyjną z ZS w Niećkowie, zuchów i harcerzy ze Szczuczyna, orkiestrę OSP w Szczuczynie, zastępcę komendanta powiatowego PSP druha Arkadiusza Lichotę, sekretarza Gminy Wąsosz  Agnieszkę Wróblewską, radną Powiatu Grajewskiego i sekretarza Gminy Szczuczyn Jolantę Budzińską, dyrektora MDK i radnego Powiatu Grajewskiego Janusza Marcinkiewicza, przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczuczynie Tomasza Mioduszewskiego z radnymi i sołtysami, notariusza Jerzego Kruszyńskiego, Mirosława Rainko prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP i prezesa Banku Spółdzielczego w Szczuczynie, Powiatowego Inspektora Sanitarnego Jerzego Niklińskiego, burmistrzów poprzednich kadencji, zasłużonych obywateli dla Gminy Szczuczyn, dyrektorów szkół i Biblioteki Centrum Kultury, kierowników i dziennikarzy współpracujących z Urzędem Miasta Szczuczyn, mieszkańców miasta i gminy Szczuczyn oraz Przyjaciół Szczuczyna.    

Prezes Zarządu OSP w Szczuczynie dh Robert Łepkowski wygłosił apel poległych:       

„Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej! Mieszkańcy Szczuczyna! Rodacy!

Stajemy dziś do uroczystego Apelu Pamięci przed Tablicą Pamiątkową na placu apelowym w Szczuczynie. Pochylmy głowy w zadumie i skupieniu, aby uczcić pamięć wszystkich, którzy polegli za wolność naszej Ojczyzny, Szczuczyna i powiatu. 

Do Was wołam! Żołnierze Armii Krajowej, powstańcy, nauczyciele, lekarze, policjanci i zamordowani mieszkańcy …!  

Stańcie do Apelu!”    

W przemówieniu poseł na Sejm RP– Kazimierz Gwiazdowski, wyraził zadowolenie, że na uroczystość przybyła zarówno młodzież, która pragnie prawdziwej wiedzy historycznej jak i Sybiracy, którzy pamiętają to, o czym my dziś mówimy. Podkreślił potrzebę budowania wspólnoty mieszkańców podczas pokoju i kształtowania współczesnego patriotyzmu wśród młodego pokolenia.

Burmistrz Szczuczyna, parlamentarzyści, przewodniczący Rady Miejskiej, dyrektorzy, kierownicy, żołnierze, strażacy, harcerze złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową, a Sybiracy oddali pokłon „Poległym za Ojczyznę” przy ul. Kościelnej.  Po złożeniu wiązanek orkiestra odegrała utwór nostalgiczny zatytułowany „Cisza”.    

Piękno wyjątkowego wydarzenia, w coraz lepszej oprawie, na tle rozwijającego się Szczuczyna podkreślały tu i ówdzie przygotowane kilka lat wcześniej założenia estetyczno-budowlane.    

Za mikrofony i nagłośnienie, jak zwykle, odpowiedzialny był dyr. Miejskiego Domu Kultury w Szczuczynie – Janusz Marcinkiewicz. Ceremoniałom religijno-patriotycznym wyjątkowego charakteru nadawała Orkiestra Dęta OSP w Szczuczynie. Było głośno, rytmicznie i wesoło.   Może m. in., dlatego tak bardzo smakowała grochówka przygotowana przez Zespół Szkół w Niećkowie.   

 

 DLACZEGO POLACY ŚWIĘTUJĄ DZIEŃ 11 LISTOPADA?  

 

Podczas, gdy pazerni sąsiedzi Prusy, Rosja i Austria uzgodnili i dokonali III rozbioru Polski, Rzeczpospolita została wymazana z mapy Europy. Polacy czekali aż do rozkładu zawartych układów geopolitycznych w Europie. Po zakończeniu I w. św., dzięki klęsce Niemiec i rozpadowi Austro-Węgier los dał Polsce realną szansę na wywalczenie wymarzonej niepodległości. W Lublinie w nocy z 6/7 listopada powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, jego premierem został Ignacy Daszyński. Więziony w twierdzy magdeburskiej Józef Piłsudski został uwolniony i 10 listopada pociągiem specjalnym z Berlina przyjechał do Warszawy.  Kolejnego dnia, 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna Królestwa Polskiego przekazała J. Piłsudskiemu władzę. Historia zataczała zwycięski krąg. Narodowe Święto Niepodległości ustanowiono jednak dopiero 23.04. 1937 r. Upamiętniało ono odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów (1795-1918). Po 8 latach (w 1945 r.) Święto Niepodległości zostało zniesione przez rozjuszonych, nowych zaborców. W wyniku kolejnej walki solidarnościowej przywrócono go po 44 latach – w roku 1989.     

Zawsze istotą wolności były penetrujące własny stan świadomości słowa: Bóg, Honor i Ojczyzna. Dlatego 11 listopada jako Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości jest jednym z najważniejszych świąt państwowych w Polsce. Coroczna uroczystość skłania nas do poważnych refleksji nad niedawnym półwiecznym okresem, w którym demokratyczne i wolnościowe aspiracje Polaków były w zarodku dławione od 1939 r. przez hitlerowskich i sowieckich okupantów. Po 1945 r. naszą wolność zawieszono w dalszej próżni poddanej śmiertelnemu podporządkowaniu się tzw. bratniemu Związkowi Radzieckiemu w jego hegemonistycznym imperium komunistycznej obłudy. Rozpoczynający karierę, wykazywali coraz słabsze morale z coraz bardziej podatnym wpływem na uleganie dla administratora kraju - ZSRR. Rolę przywódców pełnili dyletanci, nieroby, recydywiści, etc. Szybko i bez wysiłku awansowali i bogacili się. Zapanował nowy etos nieudaczników do ich naśladowania przez okradanie społeczeństwa. W Święto Niepodległości nasuwa się myśl, czy oni dalej mają uchodzić za idoli? Kiedy przyjdzie czas na traktowanie ich jako obojętnych na pozytywne losy Ojczyzny, którymi winno gardzić minimum 80 % Polaków?         

W tym kontekście zapytałem uczestnika. Czym dla Pana jest Narodowe Święto Niepodległości?   

Jest wyrazem głębokiego szacunku i wdzięczności dla tych, którzy brali udział w walce o naszą Niepodległą. To jest złożona przez nich ofiara za przywiązanie do polskości, miłości do kraju, kultury, obyczajów, religii oraz wiary w końcowe zwycięstwo, mimo wrogości sąsiadów – odpowiedział Pan Dariusz.   

Czym jest dla Pana odzyskiwana już niejednokrotnie wolność, niepodległość, suwerenność?  

Panie redaktorze, niepodległość była i jest wielkim osobistym i społecznym dobrem. Ona wychowała nam wielkich patriotów. Dziś, w Szczuczynie przedstawiamy świadectwo naszej dumy z tego, że jesteśmy nieskażonymi Polakami! Widzi to Pan? – młodzieniec wskazał ręką na zebranych.   

 

REFLEKSJE 

 

Wspólne przeżywanie Narodowego Święta Niepodległości w atmosferze wyraźnej empatii, w indywidualnej i zespołowej komunikatywności burmistrza z mieszkańcami, pogłębiało poczucie nie tylko wagi Święta, ale i lansowało się wzajemne zaufanie jak z wzorcowego podręcznika.  Taka więź służy doskonaleniu realizacji zadań publicznych. Dlatego też i czas uroczystości szybko minął.         

Na zakończenie uczestnicy niepodległościowej uroczystości mieli okazję cieszyć się nie tylko sławną, ale bardzo smaczną, żołnierską grochówką.  Organizatorzy dzięki niezwykłej formie przekazu oraz skrystalizowanemu wyrazowi celów, mają szansę stać się symbolem szczerze i po polsku oklaskiwanych obchodów – w Szczuczynie.  

Szczuczyn, to takie miasto w powiecie, gdzie zwycięża nie tylko Wiktoria pięknego słowa. Pamiętając jego przeszłość, zwycięstwem staje się realizacja myśli w obrazie powstającego z gruzów miasta o pięknej – początkowej historii.  

Przez Rzeczpospolitą przechodziły koszmary wojennych huraganów. Ona jednak, dużo częściej niż mityczny feniks odradzała się z własnych popiołów, aby emanować w historii jako nieujarzmiona potęga Europy.        

                          Tekst, zdjęcia i film: Stanisław Orłowski   

GALERIA ZDJĘĆ 

 

Bardzo dokładny serwis jak Szczuczyn uczcił Święto Niepodległości .Nawet nieobecni w tym dniu mogli zobaczyć zdjęcia i przeczytać ,że to ważny dzień w historii naszego narodu.Pan Panie Stanisławie wykonał to jak zwykle profesjonalnie!
Napisał: K.G dodano: 2019-11-16 01:01:54

Panie redaktorze artykul przeczytałam z uwagą ,obejrzałam wideo i zdjecia ,które nie mają sobie równych .Wspaniała uroczystość po obejrzeniu materiału to jakby tam była .Dziękuję bardzo ,
Napisał: Janeczka dodano: 2019-11-16 22:10:50

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.