Stacja telefonii w gm. Radziłów

aktualizacja: 2019-08-19 12:05:01     nr wiadomości: 39950     przeczytano: 4863     Ilość komentarzy komentarze: 0

Stacja bazowa dużej sieci telefonii komórkowej powstanie na terenie obejmującym część działki (nr 47), położonym w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi Szlasy w gminie Radziłów.

Inwestycja obejmuje budowę wieży telekomunikacyjnej o wys. do 45 m, na której zainstalowane będą trzy anteny sektorowe (nadawczo – odbiorcze) oraz jedna radioliniowa a także urządzeń zasilających, sterujących i nadawczo – odbiorczych zainstalowanych u podnóża wieży, instalacji odgromowej, ogrodzenia terenu stacji, przyłącza do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej oraz wykonania zjazdu z drogi gminnej.

Z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Radziłowie. Od decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży.

Stale poszerza się zasięg sieci komórkowych, podwyższa się też standard transmisji danych, jej szybkość i jakość. W latach 2010-2017 wielkość transmisji danych wzrosła aż 57-krotnie, wzrost odnotowano również w liczbie i czasie połączeń. To nie koniec - do 2030 roku omawiany rynek ma odnotować 24-krotny wzrost. 

Wraz z rozwojem telefonii komórkowej pojawiło się sporo wątpliwości i obaw związanych z wpływem pola elektromagnetycznego emitowanego przez anteny. W wielu publikacjach i materiałach prasowych można znaleźć liczne informacje dotyczące szkodliwości w postaci np. mdłości, bólu głowy, zwiększenia ryzyka zachorowania na raka, etc. Niemałe znaczenie dla mieszkańców mają również walory estetyczne miejsca, w którym żyją. 

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.