Przebudowa drogi gminnej

aktualizacja: 2019-09-18 10:08:47     nr wiadomości: 40226     przeczytano: 5761     Ilość komentarzy komentarze: 0

Kolejna droga w gminie Grajewo zostanie zmodernizowana. Trwa postępowanie przetargowe dotyczące wyłonienia wykonawcy zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103312B Mareckie – Dybła”. Oferty na realizację można składać do 1 października br., godz. 13.00. O wyborze najkorzystniejszej zadecyduje cena i udzielony okres gwarancji.

Zgodnie z założeniami na odcinku o długości 1,49 km zostaną wykonane prace przygotowawcze w tym m.in.: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym; karczowanie pni, krzaków i podszycia, mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu); rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.

W ramach inwestycji zostaną wykonane roboty ziemne w tym: wykopy i nasypy; odwodnienie korpusu drogowego obejmujące regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych, nadbudowę wykonaną betonem studzienki po stronie prawej, oczyszczenie przepustów rurowych z namułu. Przedsięwzięcie obejmuje także wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nowej asfaltowej nawierzchni i innych prac wykończeniowych. Droga zostanie oznakowana.

Termin realizacji inwestycji upływa 30 czerwca 2020 r.

 
  - fot. Wikipedia
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.