Oferty na S61 otwarte

aktualizacja: 2019-10-22 10:38:22     nr wiadomości: 40524     przeczytano: 3962     Ilość komentarzy komentarze: 0

Trzy oferty wpłynęły w przetargu na wyłonienie wykonawcy ponad 24-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S61 od końca obwodnicy Suwałk do granicy z Litwą w miejscowości Budzisko. Najniższa oferta opiewa na nieco ponad 1 mld zł, a najwyższa na ponad 1,5 mld zł. Trwa procedura badania i oceny ofert.

Ogłaszając przetarg, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad określiła kryteria oceny ofert, zgodnie z którymi cena stanowi 60 procent, zaś kryteria pozacenowe (tj. gwarancja, terminy, kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej itd.) to 40 proc. 

Kosztorys na realizację zadania wynosi 896,23 mln zł.

Poprzedni wykonawca (Impresa Pizzarotti ) po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, w maju 2019 r., nie przystąpił do robót. GDDKiA zmuszona została do odstąpienia od umowy, ze względu na brak mobilizacji i faktycznych przygotowań wykonawcy do rozpoczęcia prac; m.in. nie zostały zgłoszone listy podwykonawców, a przedłożony projekt czasowej organizacji ruchu nie miał wszystkich wymaganych prawem opinii, w tym m.in. Policji.

Zgodnie z warunkami ogłoszonego 9 sierpnia br. przetargu, zadaniem nowego wykonawcy będzie dokończenie projektowania (ew. optymalizacja projektu), a jeśli zajdzie taka konieczność, również zmiana decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wybudowanie drogi ekspresowej wraz z całą infrastrukturą, a także uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie do użytku nowej drogi. Ewentualne prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem wspomnianych decyzji powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 26 miesięcy od daty zawarcia umowy, ale nie krótszym, niż 24 miesiące od tej daty. Do czasu objętego projektowaniem wliczane są okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca), natomiast nie wlicza się ich do etapu robót – informuje GDDKiA.

Kalendarium 

20 kwietnia 2016 r. - ogłoszenie o zamówieniu,
28 lipca 2016 r. - składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
7 listopada 2016 r. - kwalifikacja wykonawców,
30 grudnia 2016 r. - zaproszenie do składania ofert,
24 marca 2017 r. - otwarcie ofert (wpłynęło dziewięć),
13 kwietnia 2017 r. - wybór najkorzystniejszej oferty,
6 czerwca 2017 r. - zawarcie umowy,
20 maja 2019 r. - uzyskanie decyzji ZRID,
14 czerwca 2019 r. - odstąpienie od umowy z dotychczasowym wykonawcą,
6 sierpnia 2019 r. - wysłanie dokumentacji przetargowej do publikacji w Dzienniku Unii Europejskiej
21 października 2019 r. - otwarcie ofert.

 

  - fot. GDDKiA
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.