Oaza w czasie pandemii...

aktualizacja: 2020-04-07 19:06:51     nr wiadomości: 42036     przeczytano: 3479     Ilość komentarzy komentarze: 0

Panująca epidemia koronawirusa przyczynia się do wydawania coraz większej liczby obostrzeń. Parki, lasy zostały objęte tymczasowym zakazem spacerów. Wielu z nas korzysta z ogródków działkowych i zastanawia się, czy faktycznie wolno przebywać na działce? Czy policja ma prawo ukarać nas za to mandatem – pyta pan Antoni, nasz czytelnik.

- Właściciele działek mogą przebywać na nich na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Jednak ich również obowiązują pewne ograniczenia. Takie korzystanie z uroków bycia działkowiczem, jak grillowanie czy spożywanie alkoholu, jest niedopuszczalne – podkreśla nadkom. Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji.

Głos w tej sprawie zabrał także Polski Związek Działkowców i wydał odpowiednie zalecenia.

- Na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw do formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD. W szczególności wskazać należy na fakt, że działkowiec posiada tytuł prawny do indywidualnej działki. Co więcej, działkowcowi przysługuje prawo własności do naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na tej działce. Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z wprowadzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własnościczytamy w wydanym komunikacie.

Związek Działkowców apeluje także, aby pomimo przysługujących praw, maksymalnie ograniczyć wizyty na działkach. Jakkolwiek teoretycznie, przy należytej ostrożności, pobyt na działce nie powinien rodzić ryzyka, to jednak nie zawsze wszystko możemy kontrolować.

Policjanci zapowiadają częstsze kontrole ogródków działkowych, aby ograniczyć pokusę gromadzenia się w jednym miejscu osób spoza najbliższej rodziny.

e-Grajewo.pl

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.