Nowe stawki podatku

aktualizacja: 2020-10-19 17:02:32     nr wiadomości: 43734     przeczytano: 2853     Ilość komentarzy komentarze: 2

Z dniem 1 stycznia 2021 r. na terenie Gminy Szczuczyn obowiązywać będą nowe stawki podatku od nieruchomości:

1. od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł od 1 m2 powierzchni (w 2020 r. wynosi 0,80 zł od 1 m2 powierzchni),

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,99 zł od 1 ha powierzchni (w 2020 r. wynosi 4,80 zł od 1 ha powierzchni),

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,52 zł od 1 m2 powierzchni (w 2020 r. wynosi 0,50 zł od 1 m2 powierzchni), 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,28 zł od 1 m2 powierzchni (w 2020 r. wynosi 3,15 zł od 1 m2 powierzchni;).

2. od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2020 r. wynosi – 0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej),

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ( w 2020 r. wynosi 19 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej), 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -11,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2020 r. wynosi 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej), 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2020 r. wynosi 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej), 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,82zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2020 r. wynosi 6,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej).

3. od budowli - 2% ich wartości określonej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Pobór podatku od nieruchomości prowadzony będzie na rachunek gminy.

 

czy mieszkańcy szczuczyna też dostaną podobne podobne stawki.
Napisał: klubowicz dodano: 2020-10-19 21:31:53

No to są właśnie stawki w Szczuczynie
Napisał: Mieszkaniec dodano: 2020-10-19 22:42:36

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.