Nabór na wolne stanowiska

aktualizacja: 2020-05-28 19:21:32     nr wiadomości: 42478     przeczytano: 3853     Ilość komentarzy komentarze: 0

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radziłowie, ul. Sportowa 1, 19-213 Radziłów

Oferty należy składać:

1) osobiście lub drogą pocztowo w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym kandydata i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radziłowie„ w terminie do dnia 22 czerwca 2020 r w Urzędzie Gminy w Radziłowie ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, (sekretariat), do godziny 1300. Wskazany termin jest ostatecznym terminem wpływu dokumentów do Urzędu Gminy w Radziłowie. Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

2) nie dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.