Konsultacje społeczne

aktualizacja: 2019-10-31 15:18:28     nr wiadomości: 40609     przeczytano: 5661     Ilość komentarzy komentarze: 0

Do 8 listopada 2019 r. w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik do wydanego zarządzenia Burmistrza Szczuczyna z dnia 10 października br. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok można składać opinie i propozycje zmian do wskazanego Programu.

Opinie można składać osobiście  w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, lub przesyłać pocztą na adres Urzędu bądź pocztą elektroniczną  na adres aromaniuk@um.szczuczyn.pl 

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.