Dudziński pokieruje GCK

aktualizacja: 2015-12-20 20:55:22     nr wiadomości: 27019     przeczytano: 8011     Ilość komentarzy komentarze: 12

Tomasz Dudziński został wybrany na dyrektora Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie.

Komisja Konkursowej poinformowała, że oferty na ogłoszony konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie przesłało 3 kandydatów.

 

- Powierzenie funkcji dyrektora powstającego od nowego roku Grajewskiego Centrum Kultury traktuję z jednej strony jako wyróżnienie i docenienie dotychczasowej pracy na rzecz naszego miasta, z drugiej zaś jako wyzwanie na przyszłość - powiedział nam Tomasz Dudziński

- Podczas konkursu zaprezentowałem swoją koncepcję funkcjonowania GCK, którą najlepiej odzwierciedlają słowa: KONTYNUACJA I ROZWÓJ, RÓŻNORODNOŚĆ, OTWARTOŚĆ … W mojej wizji: „Grajewskie Centrum Kultury ma być profesjonalnie zarządzanym, tworzonym przez pasjonatów, miejscem kulturalno-społecznej animacji oraz wielostronnej edukacji kulturalnej i historyczno-kulturowej, zaangażowanym w życie lokalnej społeczności. GCK w sposób atrakcyjny i aktywny, poprzez współpracę z różnymi partnerami ze środowiska lokalnego i ponadlokalnego oraz otwartość na wszystkie grupy społeczne i wspieranie inicjatyw oddolnych, będzie wzmacniać potencjał kulturalny mieszkańców i ich identyfikację z tzw. „małą Ojczyzną”. GCK, jako inicjator i organizator różnorodnych wydarzeń i działań, będzie miejscem realizacji i rozwoju potrzeb kulturalnych mieszkańców Grajewa i okolic.

Realizacja tej wizji wymaga szerokiej współpracy dyrektora, pracowników, przedstawicieli organu założycielskiego oraz mieszkańców. W związku z powyższym pierwszymi z działań, na których chciałbym się skupić będzie wspólne opracowania pełnej i kompleksowej strategii funkcjonowania GCK, oczywiście z zachowaniem bieżącej działalności.

- W wyzwaniu, którego się podejmuję liczę na pomoc wszystkich, którym zależy na rozwoju Grajewa, szczególnie zaś mieszkańców, gdyż to właśnie Oni będą głównymi odbiorcami działalności GCK.

Swoje nowe obowiązki dr Dudziński rozpocznie po Nowym Roku!

 

Tomasz Dudziński (ur. 1977 r., Starogard Gdański), dr nauk humanistycznych z zakresu historii UMK w Toruniu, magister geologii Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe w zakresie Ochrony i Promocji Dziedzictwa Kulturowego oraz w zakresie Zarządzania dla twórców, artystów i animatorów kultury. W okresie I 2004 – X 2009 pracownik MDK w Grajewie, od XI 2009 r. dyrektor Grajewskiej Izby Historycznej. 

O Izbie
   Grajewska Izba Historyczna to samorządowa instytucja kultury powołana formalnie do życia dnia 1 listopada 2009 roku. Jej głównym celem statutowym jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr kulturalno – historycznego dziedzictwa mieszkańców Miasta Grajewo i regionu o charakterze materialnym i niematerialnym. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez: organizację wystaw stałych i czasowych, prowadzenie badań terenowych i kwerend archiwalnych, organizację konferencji, działalność wydawniczą, współorganizację uroczystości rocznicowych i patriotycznych. Prekursorem Grajewskiej Izby Historycznej była powstała w latach 90-tych XX wieku staraniem członków Klubu Byłych Żołnierzy 9 PSKi 9 PSK AK Izba Pamięci Ziemi Grajewskiej. 

 

Grajewskie Centrum Kultury powstało z połączenia samorządowych instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Grajewie i Grajewskiej Izby Historycznej. Funkcjonować będzie od 1 stycznia 2016 r. 

Do podstawowych zadań Centrum Kultury należeć będzie m.in. edukacja kulturalna oraz kształtowanie wartości poznawczych i estetycznych odbiorców kultury, tworzenie mieszkańcom Grajewa warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką czy też tworzenie warunków do podtrzymywania postaw patriotycznych i kultywowania tradycji, w tym tradycji folklorystycznych.

Centrum Kultury swoje zadania realizować będzie poprzez prezentację dorobku sztuki i kultury; organizowanie wystaw, konkursów, koncertów, imprez plenerowych, przeglądów, festiwali, spektakli oraz imprez artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji kultury lokalnej; prowadzenie kina; współudział w organizacji obchodów świąt państwowych i lokalnych; gromadzenie, inwentaryzowanie, przechowywanie i eksponowanie pamiątek historycznych związanych z historią Grajewa i regionu; jak również prowadzenie zespołów, warsztatów, chórów, orkiestr, kół zainteresowań.

 

po wnikliwej analizie przeprowadzonej przez komisję konkursową dyrektorem gck został T.D
Napisał: Stanisław dodano: 2015-12-15 10:21:03

To czemu nie napisaliście jak się nazywają kandydaci?
Napisał: olek dodano: 2015-12-15 12:21:34

Jesli potwierdzi się info Stanisława to... będzie mało ciekawie- czeka nas radzieckie kino
Napisał: kinomaniak dodano: 2015-12-16 11:25:32

A mnie sie wydaje, ze jeden z kandydatow ma checi do pracy i robi wiele, z pasja i czesto kosztem swego wolnego czasu- w przeciwienstwie do wielu, ktorzy tylko krytykuja innych.
Napisał: grajewianka dodano: 2015-12-16 21:52:00

/. gratulacje i powodzenia p. Tomku.
Napisał: krzysiek dodano: 2015-12-19 15:31:51

Gratulacje ! Jest to człowiek z pasją a takich juz jest niewielu .
Napisał: Anna dodano: 2015-12-19 20:16:32

przeciwnik zostal wybrany brawo
Napisał: wyborca dodano: 2015-12-19 20:22:06

Gratuluję Tomek i pozdrawiam.
Napisał: Zbyszek Rostek dodano: 2015-12-19 23:34:03

Odpowiedni człowiek na odpowiednim stanowisku.
Napisał: zielony dodano: 2015-12-20 11:21:32

Gratulacje!
Napisał: obserwator dodano: 2015-12-20 17:14:55

Może to i dobry człowiek, ale jako historyk nie pasuje mi na obrotnego menadżera domu kultury, za dużo widzę powagi i dumy zobaczymy powodzenia życzę
Napisał: 8 dodano: 2015-12-21 05:25:47

Gratuluje i powodzenia.
Napisał: Przemek dodano: 2015-12-22 22:27:35

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.