BO: Ścieżka i toalety - głosuj!

aktualizacja: 2018-03-05 12:10:28     nr wiadomości: 34430     przeczytano: 5657     Ilość komentarzy komentarze: 2

Toalety miejskie i ścieżka w "Hadesie"
najwięcej korzyści mieszkańcom przyniesie!

 

*****
Toalety miejskie w parkach i na terenach zielonych w Grajewie:  BO.4.2018 – projekt o wartości do 50 tys. zł

Lokalizacja: Park przy ul. Strażackiej, Park przy ul. Wojska Polskiego, teren zielony przy Klubie   „Hades”  i przy Cmentarzu,

Projekt zakłada realizację 4 eleganckich, luksusowych, przenośnych toalet miejskich , spełniających najwyższe wymagania klientów. Przenośna kabina wyposażona będzie w muszlę ze stali nierdzewnej z systemem spłukiwania czystą wodą, wewnętrzną umywalką i umieszczonym na suficie oświetleniem solarnym. Higieniczna obsługa spłuczki i umywalki za pomocą nożnej pompki bez użycia rąk. Piękne, wyprofilowane, bardzo nowoczesne wnętrze.

Uzasadnienie:
Inicjatywa jest odpowiedzią na prośby mieszkańców  dotyczące rozwiązania problemu braku toalet publicznych na terenach zielonych oraz w przestrzeniach rekreacyjnych miasta (parkach). Projekt wzbogaci parki oraz tereny zielone o higieniczną i funkcjonalną przestrzeń dającą większą swobodę użytkowania parków oraz terenów zielonych przez mieszkańców miasta.

Beneficjentami zadania są mieszkańcy Miasta Grajewo, a w szczególności osoby które korzystają z uroków i oferty parków miejskich i terenów zielonych. Każdego dnia rowerzyści, biegacze, mieszkańcy ( w tym dzieci) oraz turyści odwiedzają nasze parki miejskie oraz tereny zielone. Pokazuje to zatem, że toalety miejskie są bardzo potrzebne w tych miejscach.


*****
Budowa ścieżki spacerowo - biegowej do celów rekreacyjnych przy Klubie "Hades": BO.5.2018 – projekt o wartości do 90 tys. zł

Lokalizacja: ścieżka będzie przebiegać w okolicy Klubu „Hades” na terenie zielonym, między ulicą Legionistów i torami kolejowymi.

Projekt zakłada wybudowanie 500 - metrowej  ścieżki spacerowo - biegowej o szerokości 2 m, wykonanej z mieszanki kruszyw łamanych o uziarnieniu 0-63 mm i o  grubości warstwy 20 cm. Nawierzchnia wykonana będzie z kruszywa naturalnego o grubości 0-31,5 mm. Ścieżka zabezpieczona będzie obrzeżami krawężnikowymi granitowymi lub betonowymi. Po zakończeniu pobocza obsiane zostaną mieszanką traw oraz wysadzone krzewami ozdobnymi.

Uzasadnienie:
W naszym mieście brak jest odpowiednio przygotowanej ścieżki spacerowo - biegowej. Podstawowym celem realizowanego zadania jest ułatwienie dostępu mieszkańcom Grajewa i okolic, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, do infrastruktury rekreacyjno - sportowej umożliwiającej bezpieczną aktywność fizyczną. Celem zadania jest również promowanie aktywności fizycznej jako komponentu zdrowego trybu życia.

Beneficjentami zadania są mieszkańcy Miasta Grajewo, a w szczególności osoby pragnące aktywnie spędzić wolny czas. Ważną grupą odbiorców są rodzice z dziećmi, którzy w bezpieczny sposób, z daleka od ruchliwych ciągów komunikacyjnych, mogą poprawić swoją sprawność fizyczną.  


___________________________________________________________________________                                          

G ł o s u j e m y    o d   1   d o   8   m a r c a    2 0 1 8   r.    d o    g o d z .   1 1 : 3 0


* Wybieramy do realizacji 2 zadania. Jedno o wartości do 50 tys. zł, drugie o wartości do 90 tys. zł.

* Wybieramy najlepszą i najwygodniejsza opcję głosowania.

Głosowanie odbywa się poprzez 
   pobranie ze strony
www.grajewo.pl karty do głosowania (plik w formacie pdf),
   kompletne jej wypełnienie i czytelne podpisanie,
   a następnie:

   1)  włożenie do urny w jednym z wybranych punktów głosowania,

   2)  przesłanie pocztą na adres Urząd Miasta Grajewo, 19-200 Grajewo ul. Strażacka 6a z dopiskiem na kopercie "Budżet Obywatelski - głosowanie"  (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta),

  3)  (NOWOŚĆ) przesłanie drogą elektroniczną (e-mail) na adres bo2018@um.grajewo.pl  kompletnie wypełnionej, czytelnie podpisanej i zeskanowanej karty do głosowania.

LUB

kartę do głosowania osoba głosująca odbiera bezpośrednio przed głosowaniem od osoby upoważnionej do jej wydania w wybranym punkcie wyborczym, dokonuje wyboru zadań  i wkłada ją do urny.

Punkty wyborcze – urny, znajdują się, w:

1)   sekretariacie budynku Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A

Głosujemy w godzinach:
7:30 - 15:30  (poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek);   7:30 - 17:00  (środa)

2)    holu budynku Grajewskiego Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 20

Głosujemy codziennie w godzinach: 7:30 - 19:30

3)    holu budynku Pływalni Miejskiej w Grajewie, ul. Targowa 11

Głosujemy w godzinach:
6:00 – 22:00 (dni robocze);  10:00 – 22:00 (sobota, niedziela)

 

po co te toalety będą zniszczone toalety
Napisał: ona dodano: 2018-02-24 07:29:31

Dobry pomysł z toaletami,w końcu nie trzeba bedzie pędzić z dzieckiem do domu z placów zabaw.
Napisał: Marta dodano: 2018-03-07 07:09:49

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.