XL sesja Rady Powiatu (23.03)

aktualizacja: 2021-03-23 09:40:04     nr wiadomości: 45180     przeczytano: 791     Ilość komentarzy komentarze: 0

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 23.03.2021 r. (wtorek) o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie odbędzie się XL sesja Rady Powiatu Grajewskiego. Sesja będzie miała charakter zwyczajny i zostanie przeprowadzona w trybie on-line.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXVII i XXXIX sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu
Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg.
6. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2021 r. w Powiecie Grajewskim,
  b) w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej w Grajewie z Zespołu Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie i jej likwidacji,
  c) wyłączenia Szkoły Policealnej Szkoły Policealnej w Szczuczynie z Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie i jej likwidacji,
  d) w sprawie przyjęcia „Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Grajewskim na lata 2021-2026”,
  e) w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Grajewskim na lata 2021 – 2023,
 f) w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w  stosunku  do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2026”,
  g) w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2026,
  h) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie,
  i) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2021,
  j) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2021-2024,

  k) w sprawie nadania statutu Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Ginela w Grajewie.
7. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
8. Zamknięcie sesji.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.