XXVI sesja Rady Gminy Grajewo

aktualizacja: 2021-01-25 12:10:58     nr wiadomości: 44656     przeczytano: 1582     Ilość komentarzy komentarze: 0

Z upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Grajewo zwołuję na dzień 27 stycznia 2021 r. (środa) na godz. 12.00 XXVI sesję Rady Gminy Grajewo, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grajewie z następującym porządkiem obrad:
 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzednich sesjach oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Grajewo do Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Grajewo do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Łękowo, gmina Grajewo.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wojewodzin, gmina Grajewo.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o budowę ścieżki rowerowej z Grajewa przez Koszarówkę, Danówek, Szymany, Łamane Grądy, Biebrzę, Pieńczykówek, Pieńczykowo, Stoczek, Kozłówkę, Ciszewo, Kuligi, Woźnawieś, Tamę w kierunku Czerwonego Bagna.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie petycji wniesionej przez Piotra Rakowskiego dotyczącej wezwania Rady Gminy Grajewo do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczających społecznie mieszkańców gminy Grajewo z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2021 rok.
 14. Sprawozdanie Wójta za 2020 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Grajewo.
 15. Informacja Prokuratora Rejonowego w Grajewie o wynikach pracy osiągniętych w 2020 roku w zakresie prowadzonych w jednostce organizacyjnej prokuratury postępowaniach karnych oraz działalności poza karnej.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

   Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grajewo
   
Henryk Organek

 

Uprzejmie informuję, że z uwagi na sytuację epidemiologiczną sesja obędzie się bez udziału sołtysów.
Transmisja obrad dostępna jest na stronie BIP Urzędu Gminy Grajewo.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.