Obwieszczenie Starosty

aktualizacja: 2020-12-29 14:49:31     nr wiadomości: 44425     przeczytano: 1447     Ilość komentarzy komentarze: 0

Grajewo, dn. 21.12.2020 r.
 

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO


Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) informuję, że opracowano projekty "Uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych  na terenie Miasta Grajewo, Miasta Szczuczyn, Gminy Rajgród i Gminy Radziłów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla obrębów:
Bełda, Ciszewo, Danowo, Kozłówka, Kuligi, Łazarze, Miecze, Pieńczykowo, Pieńczykówek, Sołki, Stoczek, Turczyn, Woźnawieś - gmina Rajgród, Brodowo, Brychy, Czachy, Karwowo, Klimaszewnica, Łoje Awissa, Mścichy, Okrasin, Racibory, Radziłów, Sośnia, Mścichy Łąki - gmina Radziłów”. Przedsięwzięcie jest realizowane  na okres 10 lat.

Z wyżej wymienioną dokumentacją można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B, w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w pokoju nr 25 w godzinach 8.00 - 15.00.

Projekt "Prognozy oddziaływania na środowisko" dostępny jest również, w wersji elektronicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grajewie, pod adresem bip.starostwograjewo.pl w zakładce Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres - Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, adres e-mail: powiat@starostwograjewo.pl tel. 86 273 84 75, w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Grajewski.                                                               

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.