Sesja Rady Gminy Grajewo

aktualizacja: 2020-12-15 14:25:27     nr wiadomości: 44289     przeczytano: 1339     Ilość komentarzy komentarze: 0

22 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grajewie odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Grajewo, z następującym porządkiem obrad:


1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z XXIII i XXIV sesji Rady Gminy.
4.    Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzednich sesjach oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok:
a)    przedstawienie projektu budżetu,
b)    opinia Komisji Rewizyjnej i Komisji Polityki Gospodarczej w sprawie projektu budżetu,
c)    zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d)    dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
e)    głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2021-2030.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Grajewo na lata 2016-2022.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Grajewo na 2021 rok.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na 2020 rok.
11.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033.
12.    Zatwierdzenie planów pracy: Komisji Rewizyjnej, Komisji Polityki Gospodarczej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rady Gminy Grajewo na 2021 rok.
13.    Rozpatrzenie wyników przeprowadzonych kontroli oraz wnioski i zalecenia pokontrolne przeprowadzone przez Komisje Rewizyjną.
14.    Przedstawienie raportu końcowego z realizacji Lokalnego Programu Pomocy Społecznej „Program Aktywności Lokalnej Gminy Grajewo na lata 2016-2020” 
15.    Wolne wnioski.
16.    Zamknięcie obrad.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.