Zarząd Dróg Powiatowych

aktualizacja: 2020-10-15 12:24:49     nr wiadomości: 43695     przeczytano: 1432     Ilość komentarzy komentarze: 0

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie”.

Wykonawca opracuje dokumentację projektową, uzyska niezbędne uzgodnienia i decyzje oraz zrealizuje roboty budowlane związane z rozbudową drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie w km 2+339÷5+089 i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek.

Roboty budowlane Wykonawca zrealizuje na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej przez siebie na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) i wytycznych Zamawiającego, dokumentacji zweryfikowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy oraz załącznik nr 9 - program funkcjonalno-użytkowy.

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
19-203 Grajewo
Fabryczna 4

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.