Zarząd Dróg Powiatowych

aktualizacja: 2020-09-18 08:31:03     nr wiadomości: 43439     przeczytano: 1413     Ilość komentarzy komentarze: 0

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1808B w Wojewodzinie”. Wykonawca opracuje dokumentację projektową, wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji i uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę lub dokona skutecznego zgłoszenia oraz zrealizuje roboty budowlane z przebudową drogi powiatowej nr 1808B w Wojewodzinie w km 3+583÷4+931. Roboty budowlane Wykonawca zrealizuje na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej przez siebie na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) i wytycznych Zamawiającego, dokumentacji zweryfikowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
19-203 Grajewo
ul. Fabryczna 4

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.