Rozwój kompetencji kadr

aktualizacja: 2020-06-23 13:32:39     nr wiadomości: 42710     przeczytano: 3985     Ilość komentarzy komentarze: 0

W dniu 22 czerwca 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Grajewie Starosta Grajewski Waldemar Remfeld oraz Wicestarosta Tomasz Cebeliński przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marii Jasińskiej podpisali umowę z Agencją Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu zintegrowanego „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” - Poddziałanie 3.2.1 „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” - szkolenie i kursy zawodowe” - Poddziałanie 3.2.2. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020).

 
  - fot. SP Grajewo
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.