Zarząd Dróg Powiatowych

aktualizacja: 2020-05-27 22:36:11     nr wiadomości: 42471     przeczytano: 5645     Ilość komentarzy komentarze: 0

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie”. Wykonawca opracuje dokumentację projektową, uzyska niezbędne decyzje lub dokonanie niezbędnych zgłoszeń na realizację robót budowlanych związanych z przebudową drogi powiatowej nr 2630B ulicy Elewatorskiej w Grajewie w km 0+000 ÷ 0+679 łącznie z przebudową skrzyżowań z drogą powiatową nr 1808B ul. Przemysłowa i z droga gminną nr 103024B ul. Magazynową i odda do użytku w stanie wolnym od wad i usterek.

Roboty budowlane Wykonawca zrealizuje na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej przez siebie na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) i wytycznych Zamawiającego, dokumentacji zweryfikowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy oraz załącznik nr 9 - program funkcjonalno-użytkowy.
 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.