Przetargi

Burmistrz Miasta Grajewo

Realizacja inwestycji polega na wykonaniu n/w robót:

1) CZĘŚĆ I - Utworzenie terenu zielonego przy ul. Zielonej i Koszarowej o nowo utworzonej powierzchni biologicznie czynnej wynoszącej 1.064 m2 , obejmujące swym zakresem następujące elementy robót: - roboty wstępne i przygotowawcze tj. plantowanie (niwelowanie), - rozścielenie ziemi urodzajnej, - kultywatorowanie mechaniczne terenu, - wykonanie nawierzchni z krat ażurowych o gr. 8 cm na podbudowie z kruszyw naturalnych o gr. 15 cm. - wykonanie trawników dywanowych, - obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem oraz obramowania z ekobordów, - posadzenie drzew liściastych, - posadzenie krzewów liściastych, - obsadzenie kwietników bylinami, - rozrzucenie warstwy kory o gr. 5 cm, - wykonanie ciągu pieszego z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce piaskowej - wykonanie zjazdu z ul. Koszarowej, z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszyw naturalnych gr.15cm oraz likwidacja istniejącego zjazdu.

2) CZĘŚĆ II - Utworzenie terenu zielonego przy ul. Łaziennej o nowo utworzonej powierzchni biologicznie czynnej wynoszącej 1.836 m2, obejmujące swym zakresem następujące elementy robót: - roboty wstępne i przygotowawcze tj. plantowanie (niwelowanie), - rozścielenie ziemi urodzajnej, - kultywatorowanie mechaniczne terenu, - ułożenie krat INOVGREEN 50 na podbudowie z kruszyw naturalnych o gr. 15 cm. - wykonanie trawników dywanowych, - obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem oraz obramowania z ekobordów, - posadzenie drzew liściastych, - posadzenie drzew iglastych, - posadzenie krzewów liściastych, - obsadzenie kwietników bylinami, - rozrzucenie warstwy kory o gr.5 cm,

3) CZĘŚĆ III - Utworzenie terenu zielonego na skarpach przy oś. Broniewskiego i ul. Łaziennej o nowo utworzonej powierzchni biologicznie czynnej wynoszącej 3.839 m2, obejmujące swym zakresem następujące elementy robót: - roboty wstępne i przygotowawcze tj. plantowanie (niwelowanie), - rozścielenie ziemi urodzajnej, - kultywatorowanie mechaniczne terenu, - wykonanie trawników dywanowych, - wykonanie obramowania z ekobordów, - posadzenie drzew iglastych, - posadzenie krzewów liściastych, - posadzenie krzewów iglastych, - obsadzenie kwietników bylinami, - rozrzucenie warstwy kory o gr.5 cm, - rozebranie istniejących schodów betonowych oraz demontaż balustrad, - wykonanie schodów żelbetowych z okładzin ze skał osadowych, - wykonanie balustrady zewnętrznej z rur stalowych kwasoodpornych, - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 5cm. Przedmiot zamówienia opisuje niżej wymieniona dokumentacja projektowa oraz w specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana przez firmę „HORTUS”  W trakcie realizacji robót i po ich zakończeniu w okresie gwarancyjnym do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie i pielęgnacja zieleni na zadaniu objętym przedmiotem zamówienia.

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.