OGŁOSZENIE

aktualizacja: 2020-02-21 15:47:41     nr wiadomości: 41568     przeczytano: 1320     Ilość komentarzy komentarze: 0

O ZMIANIE OGŁOSZENIA O NABORZE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

NA STANOWISKO URZĘDNICZE W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRAJEWIE: PODINSPEKTOR 

z dnia 14 lutego 2020 r.

 

Treść ogłoszenia o naborze zmienia się w następujący sposób:

 

W ogłoszeniu jest:

 

8. Zainteresowane osoby składają następujące dokumenty:

  1. kserokopie świadectw pracy dokumentujących co najmniej 3–letni okres zatrudnienia lub w przypadku pozostawania pracownika w stosunku pracy w czasie naboru – zaświadczenie pracodawcy o zatrudnianiu pracownika zawierające informacje o długości okresu zatrudnienia, poświadczone przez kandydata na każdej stronie "za zgodność z oryginałem"- miejscowość, data i czytelny podpis,

W ogłoszeniu winno być:

8. Zainteresowane osoby składają następujące dokumenty:

  1. kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany okres zatrudnienia   poświadczone przez kandydata na każdej stronie "za zgodność z oryginałem"- miejscowość, data i czytelny podpis,

 

Grajewo,  21.02.2020 r.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.