Powiat Grajewski

aktualizacja: 2019-10-06 10:43:38     nr wiadomości: 40381     przeczytano: 11588     Ilość komentarzy komentarze: 0

Przedmiot zamówienia obejmuje: Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na aluminiową na parterze budynku dworca PKP przy ul. Kolejowej w Grajewie, od pomieszczenia 1/1 do pomieszczenia 1/13 włącznie, bez pomieszczenia 1/10, oraz bez pomieszczeń 1/1 i 1/11 . Przedmiotem zamówienia jest wymiana 6 sztuk okien O1 o wymiarach zewnętrznych 1650 x 3550, 3 sztuk okien O2 o wymiarach zewnętrznych 1850 x 3550, 4 sztuk okien O3 o wymiarach zewnętrznych 1850 x 4500, 2 sztuk drzwi DZ2 o wymiarach zewnętrznych 1850 x 4750m, oraz 2 sztuk drzwi DZ3 o wymiarach zewnętrznych 1850 x 5600. Nowe okna i drzwi z profili aluminiowych z przekładką termiczną o szerokości ramy 75 mm, szkolne pakietami szybowymi dwukomorowymi, niskoemisyjnymi o współczynniku przenikania ciepła U = 0,5 W/m2K, ramka międzyszybowa „ciepła”. Współczynnik przenikania ciepła dla okna U = 1,1 W/m2K, a dla drzwi U = 1,5W/m2K, zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi. Zastosowane profile aluminiowe powinny mieć kształt tłoczenia zaokrąglony nawiązujący do okien drewnianych (zgodnie z załączonymi do projektu budowlanego detalami). Zaokrąglenia powinny być od strony zewnętrznej profili, a od wewnątrz należy zastosować listwy przyszybowe o tym samym kształcie zaokrąglenia. Skrzydła otwierane do wewnątrz pomieszczeń. Szprosy okienne naklejane, w szybach w miejscu szprosów zastosować ramkę „szpros wiedeński”. Okna nawiązują rysunkiem do okien historycznych zgodnie z rysunkami poszczególnych typów. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy oraz załączniki od nr 7 - projekt budowlany, nr 8 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Roboty budowlane, oraz załącznik nr 9 - przedmiar robót.
"Numer referencyjny: WO. 272.5.2019

 

Powiat Grajewski
19-200 Grajewo
Strażacka 6B
Tel. 0-86 2738479, 2738463
 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.