Urząd Miasta Grajewo

aktualizacja: 2019-10-03 23:10:28     nr wiadomości: 40372     przeczytano: 11938     Ilość komentarzy komentarze: 0

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu chodnika w ul. Kolejowej o długości 60m.

Zakres robót obejmuje:
- rozbiórka nawierzchni chodnika z płytek betonowych – 289m2,
- rozbiórka krawężników betonowych 15x30cm – 84m,
- wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych – 20,05m3,
- rozbiórka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych – 21m2,
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej gr. 6cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej – 173m2,
- ustawienie obrzeży betonowych 6x20cm – 65m,
- ustawienie krawężników betonowych 15x30cm – 84m,
- wykonanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych - 21m2,
- regulacja pionowa włazu studni kanalizacyjnej – 1 szt.,
- regulacja pionowa zasuwy wodociągowej – 1 szt.

 

http://bip.um.grajewo.pl/przeta_i_zamowi_publiczne/zapytanie-ofertowe-w-trybie-rozeznania-cenowego-pisemnego-na-wykonanie-zamowienia-publicznego-pn-wykonanie-remontu-nawierzchni-chodnika-w-ul-kolejowej.html

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.