Inwestycje drogowe

aktualizacja: 2019-09-10 15:11:42     nr wiadomości: 40157     przeczytano: 6917     Ilość komentarzy komentarze: 1

Odbiór drogi Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy

W dniu 9 sierpnia 2019 r. odbył się odbiór końcowy przebudowanej drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa – Czachy dł. 537,4 mb w związku z realizacją przez powiat zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa – Czachy”

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o., ul.  Robotnicza 4, 19-203 Grajewo.

Odbioru dokonała komisja w składzie: Pan Jan Julian Połonowicz, Pan Jarosław Olszewski, Pan Bogdan Kuczyński w obecności Pana Tomasza Cebelińskiego  - Wicestarosty Powiatu Grajewskiego, Pana Krzysztofa Milewskiego – Wójta Radziłowa, Pani Ewy Cybuli – Inspektora Nadzoru oraz Pana Tomasza Kulikowskiego – Kierownika Budowy.

Wartość odebranych robót budowlanych wyniosła 1 393 878,08 zł, z czego w ramach dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków budżetu państwa na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych w wysokości 1 074 309,00 zł oraz dofinansowanie 
z budżetu Gminy Radziłów w kwocie 159 785,00 zł.

W ramach inwestycji została wykonana nowa nawierzchnia na przedmiotowym odcinku drogi, chodnik z kostki brukowej oraz oznakowanie dróg.

 

Szansa na remont kolejnych dróg w powiecie grajewskim

W dniu 29 lipca 2019 r. wojewoda podlaski ogłosił kolejny nabór wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na terenie Podlasia. Na drogi w samym tylko 2020 r. przeznaczono niebagatelną kwotę 201 mln zł.

Dbałość o własne drogi, ich stan i bezpieczeństwo podróżnych to jedno z podstawowych zadań każdej jednostki samorządu terytorialnego. Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie oraz Wydziału Inwestycji i Pozyskiwaniu Środków Starostwa Powiatowego w rekordowo krótkim czasie przygotowali aż 7 wniosków o dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych. Lista tych zadań została ustalona wspólnie z wójtami i burmistrzami gmin powiatu grajewskiego. W dniu 28 sierpnia 2019 r. wnioski zostały złożone w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Nasz powiat wnioskował o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych następujących inwestycji:

  1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie – wartość: 3.700.000 zł, czas realizacji: marzec – grudzień 2020 r.

  2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie – wartość: 3.600.000 zł, czas realizacji: kwiecień 2020 – sierpień 2021 r.

  3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1808B w Wojewodzinie – wartość: 2.600.000 zł, czas realizacji: kwiecień 2020 – listopad 2021 r.

  4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1822B na odcinku od skrzyżowania do Zakrzewa – Słucz – wartość: 880.000 zł, czas realizacji: kwiecień – październik 2020 r.

  5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie – Pieniążek – wartość: 900.000 zł, czas realizacji: marzec – listopad 2020 r.

  6. Rozbudowa dróg powiatowych nr 1869B i 1870B w Niedźwiadnej – wartość: 2.973.600 zł, czas realizacji: marzec – listopad 2020 r.

  7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kędziorowie i Kędziorowo – Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 18/16B do Bagienic – wartość 3.136.000 zł, czas realizacji: kwiecień – listopad 2020 r.

Łącznie planujemy wykonać 10,99 km dróg, a wszystkie te zadania powinny zamknąć się w kwocie 17.789.600 zł, w tym dofinansowanie z FDS wyniesie 8.655.700 zł, środki własne j.s.t. (powiat): 4.572.450 zł, środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. (gminy): 4.561.450 zł

Realizacja powyższych zadań ma przede wszystkim przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podnieść standardy techniczne dróg powiatowych oraz zapewnić spójność sieci dróg publicznych.

 

Zatwierdzone listy zadań rekomendowanych do dofinansowania

W dniu 30 sierpnia 2019 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań rekomendowanych przez Wojewodę Podlaskiego do dofinansowania w 2019 r. ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Zatwierdzone zadania dla Powiatu Grajewskiego to:

  1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie – Etap I.

  2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1820B na odcinku granica obrębu Wąsosz – Ławsk.

  3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1789B w m. Łazarze.

Nie trzeba być expertem żeby zobaczyć że po większych deszczach albo jak stanie na nich samochód te płyty betonowe się poobsuwają. Po co ta komisja odbiorowa i tyle figurantów do zdjęcia ? Swoją drogą to wstyd że Unidrog taką fuszerę odwala.
Napisał: miras dodano: 2019-09-11 07:58:17

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.