VIII sesja Rady Gminy

aktualizacja: 2019-08-16 11:09:08     nr wiadomości: 39939     przeczytano: 4538     Ilość komentarzy komentarze: 0

21 sierpnia b.r. /środa/  odbędzie się VIII sesję Rady Gminy Grajewo, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Grajewie ul. Komunalna 6 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 czerwca 2019 roku.     

  4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na  poprzedniej sesji  oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.    

  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji w latach 2017-2018 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grajewo na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grajewo na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026” z prognozą oraz podsumowaniem.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum  im. prof. Adama Pałczyńskiego w Danówku.

  8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym gminy Grajewo.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego poparcia budowy drogi ekspresowej S-16 na odcinku Ełk-Knyszyn.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne  lasów położonych w granicach administracyjnych gminy Grajewo,  stanowiących własność Skarbu Państwa.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2019 rok.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Grajewo oraz warunków    

       i zasad korzystania z tych przystanków.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo.

15. Rozpatrzenie wyników przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli w II kwartale 2019 roku oraz przyjęcie wniosków i zaleceń pokontrolnych.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad.

                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                          Jan Dąbrowski

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.